Сайт створено завдяки діяльності Малої академії наук Кам'янського еколого-економічного ліцею `Камелія`.
  ІНТЕРАКТИВНІ ТЕСТИ
  1 Інформація
  2 Апаратна частина
  3 Системне ПЗ
  4 Службове ПЗ
  5 Комп’ютерні мережі
  6 Робота з текстами
  7 Комп’ютерна графіка
  ДЖЕРЕЛА
  Підручник - Й.Ривкінд

Сайт підручника - І.Л.Володіна

Практичні приклади до книги Артемія Ломова

Відеоуроки JavaScript

Підручник HTML Підручник CSS INFOMATRIX 2011

Науковий керівник проекту Олег Чумаченко Інформатика - 9 клас Цей проект ставить своєю метою популяризацію інтерактивних тестів з інформатики для українськомовних користувачів Інтернет.
(Віолетта Ходоровська)

Кредо обивателя — «навіщо я буду цим займатися, якщо мені за це не платять?». Мені нескінченно шкода таких людей. Життя таке коротке, що старанно відгороджуватися від всього прекрасного, що в ньому є, розмінюватися на те, що дається над силу, в ім'я якихось примарних матеріальних благ — сущий злочин. Проти власної особи. Я не звикся розділяти категорії «робота» і «захоплення». Для мене є лише творчість. Всеосяжна і всепоглинаюча, захоплююча і багатогранна, наповнююча життя по самі вінця і що тут же спустошує, не обмежена рамками, забобонами і масовими стереотипами.
(Артемій Юрійович Ломов)

Сайт створено за матеріалами підручників з інформатики для 9 класу, книги Артемія Ломова "HTML, CSS, скріпти: практика створення сайтів". Розроблені за методикою Ломова скріпти стали основою кодів для тестів, що розміщені на цьому сайті і відповідають програмі 9 класу. Програма розрахована на вивчення інформатики в обсязі 1 година на тиждень.
А.Ломовим розглядаються сучасні веб-технології клієнтської сторони: мови розмітки HTML 4.01 і XHTML 1.x у поєднанні з каскадними листами стилів CSS2, а також мова сценаріїв JavaScript. У міру прочитання книги складається цілісне уявлення про технологічний ланцюжок створення веб-сайтів і формується розуміння актуальних тенденцій розвитку веб-технологій. Велика кількість практичних прикладів і скріншотів робить знайомство з матеріалом цікавим і захоплюючим.
Серед прикладів є ряд сповна завершених розробок, що володіють самостійною практичною цінністю: декілька варіантів шаблонів веб-сторінок, що верстають за допомогою блоків, невеликий закінчений сайт, інтерактивне застосування - тест на знання HTML та ін. В результаті читачі зможуть самостійно створювати сповна працездатні веб-сайти інформаційної спрямованості.

Мета і завдання профільного навчання інформатики
Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.
Завданнями курсу є:
• формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
• розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
• формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 9 класах
Навчання інформатики у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками: «Інформатика. 9 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва «Ґенеза», «Інформатика. 9 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва «ВНУ», «Інформатика. 9 клас» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна) видавництва «Гімназія», «Інформатика. 9 клас» (автори Н.В,Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва «Школяр». В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 9» (автори Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) покладені об'єктний і алгоритмічний підходи.
Об'єктний підхід полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об'єкти, вивчення яких передбачає:
• наведення означення або опису об'єкта;
• перелік його властивостей та їх стисла характеристика;
• опис множини можливих значень властивостей об'єкта;
• розгляд операцій над об'єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей.
Алгоритмічний підхід полягає у представленні способів виконання операцій над об'єктами у вигляді алгоритмів. Тому до навчального матеріалу Розділу 1 включено огляд таких концептуальних понять, як об'єкт, властивості об'єкта, значення властивостей об'єкта, операції над об'єктом, команда, виконавець, система команд виконавця, алгоритм.


 • Назва науково-дослідницької роботи Малої академії наук України учениці 10 класу Кам’янського еколого-економічного ліцею Кам’янської районної ради Черкаської області Ходоровської Віолетти Валеріївни: Використання технологій HTML, CSS, JavaScript для створення електронного навчального посібника «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу»

 • З розвитком Інтернету та інформаційних технологій з’явилась потреба виходу в інформаційний простір для представлення тестів для українськомовних користувачів. Враховуючи актуальність розвитку та наповнення Web-простору та різноманітність Internet-технологій, розроблено сайт «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу».

 • В перспективі планується робота над системою тестів за новою навчальною програмою для старшої профільної 11-річної школи: ІНФОРМАТИКА, НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ. Лист МОН N 1/9-862 від 29.11.2010 р. Про навчальні програми з інформатики для старшої школи

 • Ходоровська Віолетта, учениця 10 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею, призер Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2011" в категорії «навчальні програми». Тема роботи: Використання технологій HTML, CSS, JavaScript для створення електронного навчального посібника «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу»

 • Бронзова медаль і Диплом переможця Міжнародного конкурсу комп'ютерних проектів INFOMATRIX 2011 (Бухарест, 05-09.05.2011) INFOMATRIX
 •  За матеріалами підручників з інформатики для 9 класу і книги Артемія Ломова "HTML, CSS, скріпти: практика створення сайтів"
   

  Copyright © Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської районної ради Черкаської області 2009-2010. Пишіть листи: kameli@i.ua
  Використання яких би то не було матеріалів, опублікованих на цьому сайті, не допускається без письмового дозволу автора